Kontakty a údaje o společnosti:

FALCON a.s.

Sídlo společnosti: Václavské náměstí 832/19, 110 00 Praha 1

Údaje o zápisu: Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 2588
IČO: 60197251
DIČ: CZ60197251

Základní kapitál: 8.000.000 Kč
Sídlo pobočky a adresa pro poštovní styk - NOVĚ OD 27. 7. 2015Palác Anděl (3. patro), Radlická 1c/3185, 150 00 Praha 5

Informace o poslední účetní závěrce: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl?subjektId=isor%3a21928&klic=cptnrg

Funkce Jméno Telefon E-mail
Ředitel:  Jan Bradáč 22 44 222 22 bradac@falcon.cz
Ředitelka marketingu:  Svatka Peschková 22 44 222 23 peschkova@falcon.cz
Marketing:  Vladimíra Věprovská 22 44 222 93 veprovska@falcon.cz
Marketing:  Hana Pešková 22 44 222 50 peskova@falcon.cz
Marketing + PR:  Marta Nosková Žurková 22 44 222 25 zurkova@falcon.cz
Finanční ředitel:  Zdeněk Keršláger 22 44 222 11 kerslager@falcon.cz
Finance:  Jarmila Adamcová 22 44 222 12 adamcova@falcon.cz
Finance: Hana Kipielová 22 44 222 13 kipielova@falcon.cz
Produkce:  Andrea Zelenková 22 44 222 28 zelenkova@falcon.cz

Centrála
Fax

 

22 44 222 44
22 44 222 40

 

PROGRAMOVACÍ STŘEDISKA

Středisko Praha a Morava - objednávky filmů (DCP, DVD, BD) Petra Nejedlá 22 44 222 30 nejedla@falcon.cz
Palác Anděl (3. patro), Radlická 1c/3185, 150 00 Praha 5      
       
Středisko Čechy - objednávky filmů (DCP, DVD, BD) Eva Horáková Tel/Fax 495 220 492 horakova@falcon.cz
Obchodní centrum Futurum
Brněnská 1865, 500 02 Hradec Králové
     
       
Manager distribuce klíčů (KDM) Petra Nejedlá 22 44 222 30 nejedla@falcon.cz
       
Sklad filmových kopií a propagace Petr Vašina 224 422 216 vasina@falcon.cz
NOVĚ OD 2. 5. 2016: Palác Anděl (3. patro), Radlická 1c/3185, 150 00 Praha 5   737 227 706  
       
Kino Hraničář Irena Patrusová 475 201 413 hranicar@falcon.cz
Prokopa Diviše 7, 400 01 Ústí n. L. Fax 475 209 459  

Kontaktní formulář